Jaffadays Hamilton"Milton"


Reg.nr: SE31403/2019

Född/Born: 2019-04-12

Höjd/Hight: 37 cm

Öga/Eye: ua/free

Utställning: Excellent, CK


Lånas inte ut till avel