Jaffadays Riverside


"Ted"


Reg.nr: SE18047/2022

Född/Born: 2022-02-01

HD: Grad: B

Öga/Eye: ua/free

Höjd/Height: 36 cm

Utställningsmerit: Excellent